ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย

#การยกระดับการให้บริการประชาชน

WATCH NOW

จุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

#การยกระดับการให้บริการประชาชน

WATCH NOW

ห้องน้ำสะอาดเพื่อประชาชน

#การยกระดับการให้บริการประชาชน

WATCH NOW

สถานีตำรวจเพื่อประชาชน

"สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ทุกสถานีตำรวจเน้นการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนทุกๆ ด้าน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

ที่จอดรถกว้างขวาง เพียงพอต่อการให้บริการ

ที่จอดรถทุกประเภท สำหรับรองรับการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย โดยผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

ชมภาพทั้งหมด

จุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ จบทุกเรื่องในจุดเดียว

จุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ จบทุกเรื่องในจุดเดียว ทั้งการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงบันทึกประจำวัน การชำระค่าเปรียบเทียบปรับ และปรึกษาข้อกฎหมาย

ชมภาพทั้งหมด

บริการห้องน้ำสะอาดเพื่อประชาชน

ห้องน้ำบริการประชาชนที่สะอาด ตามหลักสุขอนามัยที่ดี ทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ แม้มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลใจ ก็ยังได้ผ่อนคลายความรู้สึก

ชมภาพทั้งหมด

LINE Official Account

ท่านสามารถ [Add Friend] เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ดีๆ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีได้ง่ายๆ โดยกดปุ่มเพิ่มเพื่อน...

ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ

9OCT.

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

19AUG.

ต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาตรวจราชการประจำปี 2563

23APR.

พิธีมอบบ้านตาม "โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้"

แบบสอบถามการให้บริการประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี

ANSWER NOW